Wat zijn de voorwaarden om te starten met continu verbeteren?

Er zijn grofweg twee manieren om verbetering in je werk te realiseren: met kleine stapjes of via een grote verandering in een keer. In crisissituaties of bij belangrijke vernieuwingen (zoals een nieuwe productlijn of verandering van strategie) is het meestal beter om de verandering in een keer, projectmatig, door te voeren. In alle andere situaties blijft het altijd noodzakelijk de kwaliteit, efficiëntie of werkomstandigheden te bewaken en waar nodig stapsgewijs te verbeteren. Essentieel is dat iedereen betrokken is, initiatief kan nemen en actief deelneemt aan de veranderingen. Altijd staan daarbij de vragen centraal waarom de verandering nodig is en wat deze bijdraagt aan de gestelde doelen. Als het antwoord daarop niet duidelijk is, ligt er vaak een andere oorzaak onder het probleem dan waar in eerste instantie aan gedacht. Door naar de oorzaken te zoeken voorkom je dat oplossingen suboptimaal zijn en eerder voor meer problemen zorgen dan oplossingen.

Hoe start jij met continu verbeteren?

Herken jij jezelf in één van deze voorbeelden?

“Ik werk bij een organisatie die bedrijven ondersteunt in onder andere verzuimbegeleiding. Ik ondersteun bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen en heb veel contact met onze klanten. Ik ben vaak het eerste aanspreekpunt en daardoor het visitekaartje van ons bedrijf. Er komt regelmatig een nieuwe klant bij. De eerste indruk die ze van ons krijgen is belangrijk. Ik zorg er altijd voor dat ze een bloemetje als welkom krijgen. In een overleg tussen verschillende vestigingen gaf ik aan hoe wij dat doen. Het bleek dat dit niet bij alle vestigingen van ons bedrijf gebeurde, maar iedereen was wel enthousiast. Het is nu in alle vestigingen doorgevoerd.” 

“Ik werk bij een grote bierbrouwerij. Wij staan voor hoge kwaliteit, waardoor we altijd verse producten verkopen. Omdat het niet altijd lukt de gehele voorraad te verkopen omdat de vraag fluctueert, moet er regelmatig voorraad vernietigd worden. De kosten om de producten te storten zijn de laatste tijd sterk toegenomen. Ik stelde voor om systematisch te onderzoeken hoe we de stortkosten aan kunnen pakken. Dus niet meteen met oplossingen komen, maar eerst naar de oorzaken kijken. Nadat we dit hadden gedaan kwamen er twee oplossingsrichtingen naar boven: in de eerste plaats voorkomen dat er restproducten ontstaan. Hiervoor was het nodig dat de verschillende betrokken afdelingen beter gaan samenwerken. In de tweede plaats hebben we de toewijzing van kosten veranderd, zodat afdelingen die invloed hebben op de kosten, hier ook verantwoordelijk voor zijn en zo gestimuleerd worden om zo min mogelijk te ‘vervuilen’. Het resultaat is dat de kosten voor het storten van restpartijen beter beheersbaar zijn.”

“Ik werk bij een woningcoöperatie met vooral sociale huurwoningen. Er komt steeds meer vraag naar deze woningen, maar de woonbehoeften veranderen ook, waardoor vraag en aanbod steeds meer uit elkaar lopen. Ik ervaar een steeds grotere werkdruk, omdat we niet zo efficiënt werken. Ik heb dit aangekaart in het teamoverleg en voorgesteld met elkaar te kijken wat we beter kunnen doen. Aanvankelijk waren mijn collega’s niet zo enthousiast, omdat iedereen het al zo druk heeft. Ik heb toen, samen met een blackbelt in onze organisatie, voor een van de werkprocessen uitgezocht hoeveel tijd we kunnen besparen als we het slimmer aanpakken. Het resultaat hiervan maakte mijn collega’s enthousiast. We hebben de verbeteringen doorgevoerd en pakken nu een voor een de processen aan. De werkdruk is verminderd en het werkplezier is toegenomen.”

Weet jij of je op de juiste manier start met continu verbeteren?

De LEANmeter geeft inzicht in hoe Lean je al werkt. Je ziet je sterke punten en krijgt advies voor verbetering, individueel en als team.
Vul de LEANmeter in en krijg de juiste impuls, het kost slechts 5 minuten van je tijd.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

back to top

  Om spam te voorkomen vragen wij je
  de volgende code over te nemen.

  Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

   Standaard prijs: € 69,95

   Om spam te voorkomen vragen wij je
   de volgende code over te nemen.

   Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

   Fout: Contact formulier niet gevonden.

    Om spam te voorkomen vragen wij je
    de volgende code over te nemen.

    Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

     Om spam te voorkomen vragen wij je de volgende code over te nemen.

     Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

      Om spam te voorkomen vragen wij je
      de volgende code over te nemen.

      Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

       Om spam te voorkomen vragen wij je
       de volgende code over te nemen.

       Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

        Om spam te voorkomen vragen wij je
        de volgende code over te nemen.

        Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

         Om spam te voorkomen vragen wij je
         de volgende code over te nemen.

         Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

          Om spam te voorkomen vragen wij je
          de volgende code over te nemen.

          Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

           Om spam te voorkomen vragen wij je
           de volgende code over te nemen.

           Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.